Onkosten

Individuele consulten

Volwassenen: € 50 euro per uur inclusief btw. Kinderen en jongeren: € 50 euro per consult van 1,5 uur inclusief btw.

Vergoeding

Coaching en counseling consulten worden door ziektekostenverzekeringen helaas niet vergoed, ook niet als u aanvullend verzekerd bent.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de beroepsvereniging Gcoach.nl

Verhinderd

Bij verhindering graag 24 uur van te voren afmelden per telefoon of per e-mail, anders wordt de helft van de consultprijs in rekening gebracht, met uitzondering van overmachtsituaties.

Betaling

U kunt contant betalen of het geld overmaken naar IBAN: NL57 INGB 0749 1053 56 t.n.v. M.B.H. van Veldhoven, Wateringen o.v.v. factuurnummer en datum.